"Dobrá" kniha Vize pro mobilitu a veřejný prostor Praha 2025 AUTO*MAT DOBRO

Iniciativa Auto*Mat vždy považovala za důležitou součást svých aktivit přinášení nových myšlenek, otevírání témat a diskusi o alternativách. V tomto duchu připravili i Vizi pro mobilitu a veřejný prostor Praha 2025.

Vize představuje Prahu blízké budoucnosti jako fungující město, ve kterém je sladěn požadavek mobility a ekonomického rozvoje s kvalitou veřejného prostoru a životního prostředí. Zásadní tezí je, že Praha může – podobně jako Vídeň nebo Curych – snížit současný podíl automobilové dopravy ze stávajících 33 % na 25 %, za současného zvyšování kvality života. Vize je podnětem iniciativy Auto*Mat k diskusi o budoucím směřování pražské dopravy a veřejného prostoru.

Vize je definována dvanácti tezemi a sadou realizačních kapitol. Zmíněné teze jsou zde zkráceně shrnuty.

Všechny vize i prvotní reakce, které vznikly při prvotní konfrontaci s publikem, si teď můžete v klidu prolistovat díky brožurce. Skladem: skladem nezjištěno - ověřit nyní
Cena: 149 Kč